Maela de innovatieve oplossing voor remote patient monitoring.

Onze oplossing, gericht op zorginstellingen en hun medische teams, ondersteunt u bij het implementeren van innovatieve processen voor al uw behandeltrajecten.

Geniet van de voordelen van één oplossing voor al uw behandeltrajecten.

Neem contact met ons op !

Als ziekenhuisdirecteur

Onze oplossing helpt u om :

  • digitale transformatie te ondersteunen en uw behandelingen te moderniseren met een hulpmiddel dat beschikbaar is in 8 talen ;

  • uw doelstellingen met betrekking tot de prestatie en efficiëntie van het ziekenhuis te bereiken ;

  • de coördinatie van zorg te intensiveren en behandeltrajecten te stroomlijnen met een innovatieve oplossing voor remote care ;

  • de patiënt voor te bereiden en zijn/haar veilige terugkeer naar huis te garanderen.

Als arts

Onze oplossing helpt u om :

  • uw processen voor ambulante zorg te standaardiseren en moderniseren, de revalidatie na chirurgie te verbeteren en het door u verzamelen en controleren van patiëntresultaten en overige gegevens te verbeteren ;

  • tijd vrij te maken voor het volledige medische team dankzij meldingen die aangepast kunnen worden om te voldoen aan uw controlevereisten ;

  • uw patiënten voor te lichten aan de hand van instructie- en behandelingsspecifieke content die is aangepast aan uw klinische trajecten ;

  • volledige traceerbaarheid te behouden van alle elementen die zich voordoen als gevolg van controle op afstand in overeenstemming met medisch-juridische normen ;

  • een blijvende verbinding te houden met uw patiënten, hun ervaring van de behandeling te beoordelen en hun mate van tevredenheid te beoordelen.

Multidisciplinaire protocollen

We bewaken de gezondheid van de patiënt gedurende het gehele behandeltraject.

We meten de resultaten en de ervaring van de patiënt (PREMS/PROMS)

Gastro-intestinaal
Urologie
Orthopedie
Neurochirurgie
Gynaecologie
Thoracaal
Vasculair
… en nog veel meer!
Controle voor COVID-19
Controle bij chemotherapie en radiotherapie
Poliklinische patiënt
Controle van behandelingen
… en nog veel meer !
Obesitas
Hartziekte
CVA
Chronische ademhalingsklachten
… en nog veel meer !
Controle van moeder en kind bij zwangerschap
Postnatale controle voor ouder en kind
… en nog veel meer !
Of u kunt uw eigen protocol maken !

Een dienst aanbod dat aan uw behoeften voldoet

Een SaaS-abonnement

Een flexibele en aanpasbare oplossing

Interoperabiliteit en integratie met het ziekenhuisinformatiesysteem

Gegevensbeveiliging in overeenstemming met de AVG

Beschikbaar in SaaS-modus zonder voorafgaande installatie

Geautoriseerde hosting voor gezondheidsgegevens

Ze vertrouwen op ons

Wilt u meer informatie of een offerte op maat ?

Neem dan contact met ons op !

contact@maela.fr
04 81 68 25 26

Ons volgen

Op Linkedin

Op Facebook

Op Twitter

Op Youtube