Nous sommes joignables au 04 81 68 25 26 (prix d’un appel local) et au +32 24 74 66 90 et au +1 888 660 4616
Illustration infirmiers - professionnels de santé

Maela – hastalarınızı uzaktan yönetebileceğiniz bir uzaktan hasta yönetim uygulamasıdır.

Sağlık kurumlarına yönelik çözümlerimiz, tüm tedavi yollarınız için yenilikçi süreçlerin uygulanmasında Sağlık Çalışanlarını destekler.
Tek bir uygulama ile hastalarınızla iletişim kurmanın avantajlarından yararlanın. ​

Hastane veya Klinik yönetilerine uygulamanın sağladığı faydalar;

Doktorlara uygulamanın sağladığı faydalar;

Nos solutions vous aident à :
Illustration infirmiers

Çoklu uzmanlık protokolleri

Tüm tedavi yolculuğu boyunca hastanın sağlığını izliyoruz.
Sonuçları ve hasta deneyimini ölçüyoruz. (PREMS/PROMS)

Gastrointestinal
Üroloji
Beyin cerrahisi
Ortopedi
jinekoloji
vasküler
Torasik
…Ve çok daha fazlası!
COVID-19 için İzleme
Tedavilerin izlenmesi
Ayakta bakım
Kemoterapi ve radyoterapi takibi
Y mucho más
Obezite
Kalp hastalığı
Kronik solunum şikayetleri
İnme
…Ve çok daha fazlası!
Anne ve çocuk için hamilelik takibi
Ebeveyn ve çocuk için doğum sonrası izleme
Ve çok daha fazlası!

İhtiyaçlarınıza uygun bir hizmet teklifi

Bir SaaS aboneliği

Esnek ve özelleştirilmiş bir çözüm

Hastane Bilgi Sistemi ile birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon

KVKK ile uyumlu veri güvenliği

Önceden kurulum gerektirmeden SaaS modunda kullanılabilir

Sağlık verileri için yetkili barındırma

Bize güveniyorlar

Témoignages des professionnels de santé

"Maela, ayakta hasta bakımı ve ameliyat sonrası iyileştirilmiş rehabilitasyon süreçlerini uygulamamızda, bizi desteklemekten daha fazlasını yaptı. Patolojilerimiz için bu tip bir tedavi yönetimi sunabilmek zorundaydık. Ameliyatlarımız, gözetim ve izleme gerektiren yüksek riskli ameliyatlar oldukları için, ameliyat veya ayakta tedavi sonrası rehabilitasyonun iyileşmesi her zaman mümkün değildir. Bu sayısallaştırılmış çözümün girdisi olmadan, telefon yardımı yoluyla izleme işinin yüklenmesi ve acil hastayla iletişim eksikliğinden kaynaklanan belirsizlik, bu yaklaşımın ameliyat ve ayakta tedavi sonrasında daha iyi rehabilitasyon için uygulanmasını tamamen imkansız hale getiriyordu. Bu tür bir çözüm olmadan tedavide bu dönüşümü bölümümüz içinde sunamazdık.“