Maela – ideální řešení pro vzdálený management pacientů.

Maela je zaměřena na pomoc zařízením poskytující zdravotní péči, jejich zdravotnickým týmům při zavádění inovativních postupů léčby.

Využívejte výhody MAELY jako unikátního nástroje zaměřeného na pacienta.

Kontaktujte nás.

Jako zdravotnickému manažerovi

vám MAELA pomůže:

  • podporovat digitalizaci a inovaci léčebných postupů prostřednictvím nástroje dostupného v 8 jazycích

  • dosáhnout vašich cílů souvisejících s výkonností a efektivitou nemocnice (například snížení doby pobytu pacienta v nemocnici)

  • zefektivnit průběh léčby chorob průběžným managementem pacienta

  • připravit a zajistit pacientovi bezpečný návrat domů.

Jako lékaři

vám naše řešení pomohou:

  • standardizovat a inovovat postupy ambulantní péče, zlepšit pooperační rehabilitaci a zajistit sběr dat pacientů

  • snížit časovou náročnost pro lékařský tým prostřednictvím osobního nastavení

  • informovat pacienty pomocí vzdělávacího obsahu přizpůsobenému pro daný typ léčby

  • archivovat informace získané vzdálenou komunikací v souladu s klinicko-právními standardy

  • udržovat průběžné spojení s vašimi pacienty, hodnotit jejich zkušenosti a spokojenost s léčbou a hodnotit míru spokojenosti.

Multi-oborové protokoly

Sledujeme zdravotní stav pacienta v průběhu celé cesty léčbou.
Měříme výsledky léčby a spokojenost pacienta v průběhu celé cesty léčbou.

Gastroenterologie
Urologie
Ortopedie
Neurochirurgie
Gynekologie
Hrudní chirurgie
Cévní chirurgie
…A mnoho dalších!
Sledování při onemocnění COVID-19
Sledování chemoterapie a radioterapie
Ambulantní péče
Sledování léčby
…A mnoho dalších možností!
Obezita
Srdeční onemocnění
Cévní mozková příhoda
Chronické dýchací potíže
…A mnoho dalších možností!
Sledování těhotenství u matky a dítěte
Sledování rodičů a dítěte po porodu
…A mnoho dalších možností!
Nebo si můžete vytvořit váš vlastní protokol.

Servis nabízející naplnění vašich potřeb

Předplatné SaaS

Customizované řešení

Interoperabilita a plná integrace se stávajícím NIS

Zabezpečení dat v souladu s GDPR

Bez předchozí instalace dostupné v režimu SaaS

Ověřený hosting pro zdravotnická data

Máme důvěru

„Maela nám poskytla neocenitelnou podporu při implementaci nových postupů ambulantní péče a zlepšení pooperační rehabilitace. Bylo pro nás naprostou nutností zpřístupnit pro naše pacienty tento typ sledování a správy léčby chorob. I přes zlepšující se rehabilitační pooperační péči nemusí být dobré výsledky zákroků nutně samozřejmé, jedná se o vysoce rizikové operace s potřebou dohledu a monitorování. Bez podpory ve formě přímého kontaktu by bylo velice obtížné sledovat pooperační stav pacienta a informace získané telefonickým kontaktem by mohly být nepřesné. Tato změna mohla na našem oddělení proběhnout jen díky implementaci MAELY a on-line kontaktem s pacientem.

Fakultní nemocnice Amiens-Picardie – Prof. Michel Lefranc, neurochirurg